Difference between revisions of "Словѣньскъ ѩꙁꙑкъ"

м҃л
 
== фѡнитїка ==
Въ ѩꙁꙑцѣ словѣньсцѣмь ѥдинъ на дєсѧть гласьникъ сѫтъ : /а/ · /є/ · /и/ · /о/ · /оу/ · /ъ/ · /ꙑ/ · /ь/ · /ѣ/ · /ѫ/ · /ѧ/ ⁙ И дъва дєсѧти и сєдмь съгласьникъ сѫтъ · нъ [[фѡнима]] /ф/ тъкъмо въ поѩтꙑихъ ѿ инѣхъ ѩꙁꙑкъ словєсьхъ ѥстъ ⁙ словеса бо ''фарисѣи'' · ''феврарь'' · ''[[Софїꙗ]]'' ѿ грькъ поѩта сѫтъ
 
== словѣньскꙑ кънигꙑ ==
25

мѣнъ