Difference between revisions of "Їталїꙗ"

мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
 
== єтѷмологїꙗ ==
Дрьжавꙑ имєнє єтѷмологїꙗ исто нєвѣдома ѥстъ ⁙ Нѣции оучєни людиѥ мьнѧтъ бо оно отъ дрєвльнѥгрьчьска словєсє Ἰταλία сѧ авлꙗѥтъ · ижєѥжє отъ осчьска словєсє 𐌅𐌝𐌕𐌄𐌋𐌉𐌞 иꙁишло ѥстъ<ref>J.P. Mallory and D.Q. Adams, Encyclopedia of Indo-European Culture (London: Fitzroy and Dearborn, 1997), 24.</ref> и то {{lang-cu|страна тєлѧтъ}} ѥстъ
 
== їсторїꙗ ==
Їталїꙗ ꙗко нꙑнѣшьнꙗ димократїꙗ 1946 лѣта почѧта бѣ ⁙ 1957 лѣта Їталїꙗ въшла въ съставъ [[Єѵрѡпьскꙑи съвѫꙁъ|Єѵрѡпьска съвѫꙁа]] бѣ
 
== гєѡграфїꙗ ==
Їталїꙗ бол҄ьшєѭ чѧстиѭ на Апєниньскомь полоуостровѣ лєжитъ · а сѣвєрьна граница въ Алпьскахъ горахъ ѥстъ ⁙ Такождє дрьжава мъного островъ иматъ · иꙁ ихъжє наибол҄иꙗ Сїкєлїꙗ и Сардинїꙗ ѥстє
 
Окрѫгъ Апєниньска полоуострова Срѣдиꙁємьна морꙗ съставьнꙑ морꙗ лєжатъ · тꙑ жє сѫтъ Лигоурїиско морѥ на сѣвєроꙁападѣ и Тѷррєньско морѥ на югоꙁападѣ и Їонїчьско морѥ на юꙃѣ и Адрїатїчьско морѥ на въстоцѣ
 
Наидлъга рѣка Падъ ѥстъ длъготоѭ 682 х҃м<ref>{{lat-ga|Италия // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.}}</ref> ⁙ Наибол҄ьшє ѥꙁєро жє Гарда ѥстъ<ref>{{lat-ga|Т. А. Галкина, Н. А. Красновская. Италия // Страны и народы. Научно-популярное географо-этнографическое издание в 20 томах / Редкол.: В. П. Максаковский, С. А. Токарев. — М.: Мысль, 1983. — С. 152—224. — 285 с. — (Зарубежная Европа/Южная Европа). — 180 000 экз.}}</ref>
== кладѧꙃи ==
{{commonscat|Italia}}
295

мѣнъ