Difference between revisions of "Маноуилъ​ А҃ ​Комнинъ​"

мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л (ОйЛ нарєчє страницѫ ⁖ Маноуилъ​ А' ​Комнинъ​ ⁖ имєньмь ⁖ Маноуилъ​ А҃ ​Комнинъ​ ⁖ бєꙁ прѣнаправлєниꙗ сътворѥниꙗ)
[[Дѣло:Manuel I Comnenus.jpg|thumb]]
Маноуилъ​ А' ​Комнинъ​ (Μανουήλ Α' Κομνηνός) ​ бѣ ​цъсарь​ ​римській​ въ ​летехъ 1143 - 1180.
'''Маноуилъ​ А҃ ​Комнинъ​''' и {{lang-el|Μανουήλ Α' Κομνηνός}} · рєкомꙑи Вєли́кꙑи · ​рождєнъ ѥстъ въ [[Цѣсар҄ь Градъ|Цѣсар҄ь Градѣ]] ноємврїмꙗ 28 дьнꙗ 1118 лѣта отъ Р҃Х · оумьрє тамо жє сєптємврїꙗ 24 дьнꙗ 1180 лѣта · грьчьскъ цѣсарь бѣашє мєждоу лѣтꙑ 1143 и 1180 ⁙ Послѣдьнь дѣтєл҄ь Комниньска въꙁдраждєниꙗ ѥстъ ѥгдажє оубо дрьжава въꙁврати опакꙑ власть и силѫ своѭ ⁙ Маноуилъ​ съ поспѣшєниѥмь воѥвалъ бѣ въ Южьнѣ Їталїи и въ [[Свѧта Ꙁємлꙗ|Свѧтѣ Ꙁємли]] · нъ 1176 лѣта съдолѣнъ бѣ тѷрци сєльджоуци въ Мѷрїокєфалѣ<ref>{{lat-ga|Успенский Ф. И. [http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Usp4.14.htm История Византийской Империи. Глава XIV. Восточная политика Мануила. Турки и христианские государства в Сирии и Палестине.] — 2005.}}</ref> и отъ тогожє послѣди страна отѧжєниꙗ имѣла бѣ
 
Нѣции жє оучєни людии нꙑнѣ мьнѧтъ бо Маноуилъ поспѣшєниꙗ нє имаашє и тъкъмо прѣждьн҄ь правитєлъ наслѣдиѥ польꙃєваашє<ref>{{lat-ga|P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — P. 3—4}}</ref>
 
== кладѧꙃи ==
<references/>
 
[[Category:Людиѥ]]
[[Category:Дрьжавъ правитєлє]]