Open main menu
Нонадєканъ

Нонадєканъ и инако н-нонадєканъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C19H40 ѥстъ ⁙ Нонадєканъ 148 284 иꙁѡмєръ иматъ

Нонадєканъ тврьдъ ѥстъ