Нонадєканъ и инако н-нонадєканъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C19H40 ѥстъ ⁙ Нонадєканъ 148 284 иꙁѡмєръ иматъ

Нонадєканъ

Нонадєканъ тврьдъ ѥстъ