Нонанъ и инако н-нонанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C9H20 ѥстъ ⁙ Нонанъ 35 иꙁѡмєръ иматъ

Нонанъ

Нонанъ жидъкъ ѥстъ