О́тьчє

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ О́тчє ⁖)

Отьчє єси члѣнъ дроужини и можєтъ бꙑти главоѭ родоу Онъ имаѥтъ чадъ:

Сии чада ꙁачинаѥтъ отчє от мати Она жєна отьча

ꙁьри такъждєисправлѥниѥ