Пропанъ и инако н-пропанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C3H8 ѥстъ ⁙ Пропанъ ѥдьнъ иꙁѡмєръ иматъ

Пропанъ

Пропанъ аєрїѥ ѥстъ