Сєдмица

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Сєдми́ца ⁖)

Сєдми́ца ѥдиница иꙁъмѣрєниꙗ врѣмєни ѥсть ⁙ Оубо сєдмь дьньи съдрьжитъ

дьньи имєнаисправлѥниѥ

  1. Понєдѣл҄ьникъ
  2. Въторьникъ
  3. Срѣда
  4. Чєтврьтъкъ
  5. Пѧтъкъ · параскєвь · параскєвьгиꙗ
  6. Сѫбота, собота
  7. Нєдѣлꙗ