Сєло мало людьско сєлѥниѥ ѥстъ ⁙ Сєльсци людиѥ обꙑчаѥмъ ꙁємлѥдѣльци сѫтъ ⁙ Сєлѣ црькъвь сѫтъ ⁙ Сєла Рѡсїѩ · Оукраинѣ · Бѣлѣ Роуси · Каꙁахстанѣ · Молдовѣ · Блъгарїи и Їꙁдраил҄ѣ сѫтъ

Сєло
Сєло

Имѧ ⁖ сєло ⁖ отъ прасловѣньска словєсє *selo ишьло ѥстъ

Зри такожъисправлѥниѥ