Сєло мало людьско сєлѥниѥ ѥстъ ⁙ Сєльсци людиѥ обꙑчаѥмъ ꙁємлѥдѣльци сѫтъ

Сєло

Сєлѣ црькъвь сѫтъ

Сєла Рѡсїѩ · Оукраинѣ · Бѣлѣ Роуси · Каꙁахстанѣ · Молдовѣ · Блъгарїи и Їꙁдраил҄ѣ сѫтъ

Имѧ ⁖ сєло ⁖ отъ прасловѣньска словєсє *selo ишьло ѥстъ