Сѫдъ слѫжьба дѣлꙗ рѣшєниꙗ тѧжьбь и съпоръ мєждоу людьми ѥси · Сѧ слѫжьба почєсьна и трѫдьна ѥстъ · Сѫдиѥ иꙁъбираѭтъ сѧ ово приꙁначаѭтъ сѧ на сѭ слѫжьбѫ съ воли народа · Глава слѫжьбꙑ можєтъ приꙁначити сѫдиѭ на сѭ посадоу

CourtGavel.JPG

Сѫдиѥ осѫждаѭтъ ч҃лвка на карѫ

Карами пєнѫ ꙁатворъ ово съмрьть авлꙗѭтъ сѧ