Тєтрадєканъ и инако н-тєтрадєканъ акѷкличєско ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C14H30 ѥстъ ⁙ Тєтрадєканъ 1858 иꙁѡмєръ иматъ

Тєтрадєканъ

Тєтрадєканъ жидъкъ и бєшарьнъ ѥстъ