Тєтєрѣвъ и оукраиньскꙑ Тетерів · рѣка Оукраинꙑ Житомирьскꙑ области ѥстъ ⁙ Длина ѥѩ 365 х҃м ѥстъ ⁙ Тєтєрѣвъ мъногꙑ бол҄ии Оукраинськꙑ гради ꙁьданꙑ сѫтъ ꙗко Житомиръ · Коростꙑшєвъ и Радомꙑшьл҄ь

Panorama-2008-05-20-teteriv.jpg

гєѡграфїꙗисправлѥниѥ

Тєтєрѣва начѧло сєлѣ Носовьцѣхъ Житомирьскꙑ области ѥсть · а оустиѥ ѥго Кꙑѥвьсцѣ области ѥстъ ⁙ Рѣкꙑ водꙑ Дънѣпръ тєкѫтъ сѫтъ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ