Хаикоу и ꙗпѡньскꙑ 俳句 · или хоккоу и ꙗпѡньскꙑ 発句 · ꙗпѡнїиско стихотворѥниѥ ѥстъ · съставѣ имѣтъ жє три стиха ⁙ Прьвꙑи стихъ имѣтъ пѧть слоговъ · а въторꙑи жє имѣтъ сєдмь· трєтии жє имѣтъ пакꙑ пѧтокъ · всѣхъ слогъ сємьнадєсѧтъ ⁙ Инꙑ творьцꙑ того нє раꙁоумѣша и писаша борꙃо · ѥдинъ обраꙁъ во умѣ дєржаща

A little cuckoo across a hydrangea(Haiga) by Yosa Buson.jpg

Мацоуо Басио : Мѣсѧцѧ пастꙑрь

рєчє · милости прошѫ ·

домъ блиꙁь дороꙃи