Хїлїограммо и кратъко х҃г · основьна фѷꙁїчьна мѣра масꙑ по ММ҃С ѥстъ ⁙ Оубо тꙑсѫщѫ граммъ съдрьжитъ

дроуꙃи масꙑ мѣрꙑ исправлѥниѥ

  • 101 ҃г дєкаграммо 10-1 ҃г дєкиграммо
  • 102 ҃г хєктограммо 10-2 ҃г кєнтиграммо
  • 103 ҃г хїлїограммо 10-3 ҃г милиграммо
  • 106 ҃г мєгаграммо 10-6 ҃г микрограммо
  • 109 ҃г гигаграммо 10-9 ҃г нанограммо
  • 1012 ҃г тєраграммо 10-12 ҃г пикограммо
  • 1015 ҃г пєтаграммо 10-15 ҃г фємтограммо
  • 1018 ҃г єксаграммо 10-18 ҃г аттограммо
  • 1021 ҃г ꙁєптаграммо 10-21 ҃г ꙁєптограммо
  • 1024 ҃г иоттаграммо 10-24 ҃г иоптограммо