Цѧ́та жєлѣꙁьно платьно срѣдьство ѥстъ ⁙ Нꙑнѣ обꙑчаѥмь хартономїсмъ раꙁъмѣна дѣлꙗ польꙃоуєтъ сѧ · нъ давѣ такождє ꙗко основьно платьно срѣдьство бѣ · ижє иꙁ драгоцѣньна мєталла тъворимо бѣ

Дрєвл҄ьнꙗ лѷдїиска цѧта

Прьвꙑ вѣдомꙑ цѧтꙑ сътворѥнꙑ бѣ 685 лѣта до Х҃Р въ Лѷдїи[1]

кладѧꙃи исправлѥниѥ

  1. Б.Байер, У. Бирштайн и др. История человечества. 2002. ISBN 5-17-012785-5

ꙁьри тако жє исправлѥниѥ

 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ