Ꙁнаниѥ фїлософїчьно поѩтиѥ сѫтъ ⁙ Сѥ сѫтъ то · чьто чєловѣкъ раꙁоумєваѥтъ ѥстъ и можєтъ примѣнѧти дѣлꙗ своѥго житиꙗ и доуховьна роста ⁙ Ꙁнаниꙗ раꙁнꙑ обраꙁꙑ сѫтъ · наприкладъ

  • о житии
  • о оучєниꙗхъ
  • о вѣрѣ