Ꙗпѡ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ и ꙗпѡньскꙑ 日本語 · Ꙗпѡнїѩ дрьжавьнъ и ꙗпѡньць родьнъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Ѩꙁꙑка просторъ Ꙗпѡнїискомь архїпєлаꙃѣ ѥстъ ⁙ Ꙗпѡньскꙑимь ѩꙁꙑкомь ꙗко бєсѣдꙑ главьномь срѣдьствомь сѧ бол҄ьшє 127 лєѡдръ лд҃и польꙃоуѭтъ

Ja da ya ru.png

Аꙁбоукꙑисправлѥниѥ

Хираганаисправлѥниѥ

гласьнꙑ 拗音 иѡонъ
а и оу є о -ꙗ -ио
ка к҄и коу к҄є ко きゃ к҄ꙗ きゅ к҄ю きょ к҄ио
са с҄и соу сє со しゃ с҄ꙗ しゅ с҄ю しょ с҄ио
та чи цоу тє то ちゃ ча ちゅ чоу ちょ чио
на н҄и ноу нє но にゃ н҄ꙗ にゅ н҄ю にょ н҄ио
ха х҄и фоу хє хо ひゃ х҄ꙗ ひゅ х҄ю ひょ х҄ио
ма м҄и моу мє мо みゃ м҄ꙗ みゅ м҄ю みょ м҄ио
ю 𛀁 ѥ ио
ра р҄и роу рє ро りゃ р҄ꙗ りゅ р҄ю りょ р҄ио
ва в҄и вє о
нъ/ м / н҄ь
га г҄и гоу гє го ぎゃ г҄ꙗ ぎゅ г҄ю ぎょ г҄ио
ꙃа ꙃ҄и ꙃ҄оу ꙃ҄є ꙃ҄о じゃ ꙃ҄ꙗ じゅ ꙃ҄ю じょ ꙃ҄ио
да (ꙃ҄и) (ꙃ҄оу) дє до ぢゃ (ꙃ҄ꙗ) ぢゅ (ꙃ҄ю) ぢょ (ꙃ҄ио)
ба б҄и боу бє бо びゃ б҄ꙗ びゅ б҄ю びょ б҄ио
па п҄и поу пє по ぴゃ п҄ꙗ ぴゅ п҄ю ぴょ п҄ио

Википєдїꙗ пьсана
ꙗпѡньскꙑимь ѩꙁꙑкомь
ja:メインページ