Єѵрѡ́ и грьчьскꙑ ευρώ · Єѵра области єпїсимьно платьно срѣдьство ѥстъ ⁙ Ѥгожє кодъ по МО҃С обраꙁьцѫ ⁖ EUR ⁖ ѥстъ · а ѥгожє ꙁнакъ ѥстъ ⁙ Нꙑнѣ осмь на дєсѧтє дрьжавꙑ въ съставѣ Є҃С имьжє польꙃоуѭтъ сѧ сѫтъ

Єѵра хартономїсмъ видъ
Єѵра просторъ от 2015 лѣта

ꙁьри тако жєисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ