Їѡаннъ Алєѯандръ и блъгарьскꙑ Иван Александър · Блъгарїꙗ цѣсарь бѣ мєждоу 1331 и 1371 лѣта ⁙ Съ Грьци воѥваашє и поѩашє отъ ихъжє Ѳракїѭ и Фїлиппополь ⁙ Съ Алекси Апокавкъ и Їѡаннъ Д аѵтократор воевали противъ Їѡаннъ Є аѵтократор ⁙ Ѥгожє сꙑнъ Їѡаннъ Шишманъ ѥстъ и сꙑнъ Їѡаннъ Сраѯимиръ ѥстъ ⁙

Їѡаннъ Алєѯандръ
Блъгарїѩ цѣсарство (1343)
Блъгарїѩ цѣсарство (1371)