Алєѯандръ Коуꙁьмичовъ

Алєѯандръ Станиславовичь Коуꙁьмичовъ и роусьскꙑ Александр Станиславович Кузьмичёв · глава града Иванова отъ 2010 лѣта ѥстъ

Рождєнъ ѥстъ Ивановьскꙑѩ области градѣ Поучєжѣ лѣта 1966 ⁙ Лѣтѣ 2005 Алєѯандръ Коуꙁьмичовъ Ивановьскомь дрьжавьномь оунивєрситєтѣ обоучєниѥ поѩашє