Open main menu
Anglospeak.png
EN (ISO 639-1)

Англі́искъ и такожє ѧглѧньскъ · англїискꙑ english language · Вєликꙑ Британїѩ · АѤ҃Д · Аѵстралїꙗ, Канадꙑ и мъногъ странъ тако жє дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ Ѥдинъ и шєсти єпїсимьнъ и дѣльнъ ѩꙁꙑкъ ѤН҃С ѥстъ ⁙ глаголѭщь людии жє с҄имь ѩꙁꙑкомь 400 лєѡдръ сѫтъ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

Википєдїꙗ пьсана
англі́искꙑимь ѩꙁꙑкомь
en:Main Page

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ