Open main menu

Канада (англїискꙑ Canada) Сѣвєрьнꙑ Амєрїкꙑ сѣвєра дрьжава ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Ота́ва ѥстъ ⁙ Дрьжавьна ѩꙁꙑка англїискъ и франкїискъ ѥстє ⁙ Людии обитаѥтъ 32,9 лєѡдръ

Канадꙑ чѧстиисправлѥниѥ

 
Канадꙑ чѧсти хартѣ