Отава
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Канада
Людии обитаѥтъ 1 лєѡдръ


Отава · и англїискꙑ Ottawa · Канадꙑ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 934 243 · въкоупьно съ градьскꙑимь съкоплѥниѥмь жє 1 323 783 ѥстъ ⁙ Ꙁьданъ рѣцѣ Отавѣ ⁙

Основанъ лѣта 1820 · градъ отъ лѣта 1850 · столица отъ лѣта 1867

видъ исправлѥниѥ

 

ꙁьри такъждє исправлѥниѥ

 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ