Ѩꙁꙑ́къ сѷстима ꙁнакъ ѥстъ ⁙ Въ ꙁнацѣхъ ꙁвѫкъ и съдрьжаниѥ сѫтъ ⁙ Сѫтъ ѩꙁꙑци чьловѣчьсци

  • природьни
  • сътворєни ⁙

Ꙁємли мєждоу 5 и 6 тꙑсѧщь природьнꙑихъ ѩꙁꙑкъ сѫтъ ⁙

Ѩꙁꙑкоꙁнаниѥ оучєниѥ о ѩꙁꙑкꙑ ѥстъ ⁙

ꙁьри тако жє исправлѥниѥ