Ѩꙁꙑкоꙁна́ниѥ или ѩꙁꙑковѣдѣ́ниѥ оучєниѥ ѩꙁꙑкоу природьноу и ѩꙁꙑкомъ чьловѣчьскꙑимъ ѥстъ · Оучєниꙗ ꙁнакомъ чѧсть ѥстъ ·

Ѩꙁꙑкоꙁнаниꙗ чѧсти сѫтъ