Асоуръ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Асѹръ ⁖)
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ

Асоуръ дрєвлѥ бѣашє дрьжава Асїи · на сѣвєрѣ Мєсопотамїѩ ⁙ Стольнъ градъ Асоура Нїнєѵи бѣашє