Бєрєстєиска ѡбласть

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Бєрєстєйскаѧ · ѡбласть ⁖)

Бєрєстєиска ѡбласть · ѥстъ члѣнъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь ⁙ Площа ѡбласти иматъ 32 800 км² ⁙ Насєльниковъ въ лѣто 2018 бꙑсть 1 384 476 члвѣкъ ⁙ Стольнъ градъ ѥстъ градъ Бєрєстьє

Подобьно ѥстъ

исправлѥниѥ

ꙁьри такождє

исправлѥниѥ