Бєрєстєискъ повѣтъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Бєрєстєйский · повѣтъ ⁖)

Бєрєстєискъ повѣтъ · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ ѡбласти · рѣкома Бєрєстєиска ѡбласть : Повѣтъ имаѥтъ оурѧдъ рѣкомъ сєльскъ съвѣтъ :