Ивацєвичьскъ повѣтъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Ивацєвицкий · повѣтъ ⁖)

Ивацєвичьскъ повѣтъ · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ ѡбласти · рѣкома Бєрєстєиска ѡбласть : Повѣтъ имаѥтъ оурѧдъ рѣкомъ сєльскъ съвѣтъ :