Ганьцєвичьскъ повѣтъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Ганцєвицкий · повѣтъ ⁖)

Ганьцєвичьскъ повѣтъ · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ ѡбласти · рѣкома Бєрєстєиска ѡбласть : Повѣтъ имаѥтъ оурѧдъ рѣкомъ сєльскъ съвѣтъ :