Смолєвичьскъ повѣтъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Смолєвицкий · повѣтъ ⁖)

Смолєвичьскъ повѣтъ · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ ѡбласти · рѣкома Мѣньска ѡбласть : Повѣтъ имаѥтъ оурѧдъ рѣкомъ сєльскъ съвѣтъ :