Бъброуискъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Бъброѵйскъ ⁖)

Бъброуискъ и бѣлороусьскꙑ Бабруйск · Бѣлꙑ Роуси Могилєвьскꙑ области градъ ѥстъ ⁙ Ꙁьданъ ѥстъ лѣта 1387 рѣцѣ Брѣꙃинѣ ⁙ Людии обитаѥтъ 211 тꙑсѫщь ⁙ Градъ иматъ оурѧдъ рѣкомъ ⁖ градьскъ исправьнъ соборъ ⁖ Бъброуискъ въ 110 х҃м одалѥнии отъ Могилєва мѣсто иматъ ⁙

Площа Лєнина