Ршаньскъ повѣтъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Ршанский · повѣтъ ⁖)

Ршаньскъ повѣтъ · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ ѡбласти · рѣкома Витєбьска ѡбласть : Повѣтъ имаѥтъ оурѧдъ рѣкомъ сєльскъ съвѣтъ :