Витєбьска ѡбласть · сѫтъ члѣнъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь ⁙ Площа ѡбласти иматъ 40 100 км² ⁙ Насєльниковъ въ лѣто 2018 бꙑсть 1 180 202 члвѣкъ ⁙ Стольнъ градъ ѥстъ градъ Витьбьскъ

Подобьно ѥстъисправлѥниѥ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ