Чаоусьскъ повѣтъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Чаоѵский · повѣтъ ⁖)

Чаоусьскъ повѣтъ · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ ѡбласти · рѣкома Могилєвьска ѡбласть : Повѣтъ имаѥтъ оурѧдъ рѣкомъ сєльскъ съвѣтъ :