Кърєличьскъ повѣтъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Кърєлицкий · повѣтъ ⁖)

Кърєличьскъ повѣтъ · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ ѡбласти · рѣкома Городєньска ѡбласть : Повѣтъ имаѥтъ оурѧдъ рѣкомъ сєльскъ съвѣтъ :