Лєниньскъ конѣць · Городєнъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Лєнинский · конѣцъ · (Городєнъ) ⁖)

Лєниньскъ коньць · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ градоу Городєнъ въ ѡбласти · рѣкома Городєньска ѡбласть : Конѣць иматъ оурѧдъ рѣкомъ ⁖ Оуправа Лєниньскаѥго коньца :