Кричьвьскъ повѣтъ

повѣтъ Могилєвскаѥга областѩ Бѣлъ Роусъ ѥсть
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Кричъвский · повѣтъ ⁖)

Кричьвьскъ повѣтъ · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ ѡбласти · рѣкома Могилєвьска ѡбласть : Повѣтъ имаѥтъ оурѧдъ рѣкомъ сєльскъ съвѣтъ :