Кастрищьничьскъ конѣць · Городєнъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Кастричницкий · конѣцъ · (Городєнъ) ⁖)

Кастрищьничьскъ конѣць · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ градоу Городєнъ въ ѡбласти · рѣкома Городєньска ѡбласть : Конѣць иматъ оурѧдъ рѣкомъ Оуправа Кастрищьничьскаѥго коньца :