Прьвотравєньскъ конѣць · Витєбьскъ

Прьвотравєньскъ конѣць · ѥстъ ꙁємьскъ оудѣлъ въ дрьжавѣ Бѣла Роусь : Сѣи оудѣлъ бѣ члѣнъ градоу Витьбьскъ въ ѡбласти · рѣкома Витєбьска ѡбласть : Конѣць иматъ оурѧдъ рѣкомъ Оуправа Прьвотравєньскаѥго коньца :