Open main menu

Википєдїꙗ:Вавѷлѡнъ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ ВП:ВАВѶЛѠНЪ ⁖)

{ |class="noprint" style="float:right;clear:right;margin-left:0.75em;border:1px solid #AFCFF2;font-size:smaller;" cellspacing=0

|style="background:#F0F8FF;padding:4px;"|

кратъка съвѧзьGtk-redo-ltr.svg
|style="padding:4px;vertical-align:middle;line-height:1.25em;font-weight:800;"|ВП:Вавѷлѡнъ
ВП:ВАВѶЛѠНЪ |}

Ѩꙁꙑцъ ꙁнаци твоѥи польꙃєватєльсцѣ страницѣ авити можєши да ꙁнали вьсѩ ѩꙁꙑкꙑ ижє тꙑ глаголѥши · того дѣл҄ьма обраꙁьци приложити можєши

Наприкладъ словѣньска ѩꙁꙑка дѣлꙗ

  • {{User cu-0}} - польꙃєватєл҄ь нє раꙁоумѣѥтъ словѣньскꙑ (или раꙁоумѣѥтъ съ вєликꙑ оусилии)
  • {{User cu-1}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ словѣньскꙑ ꙁълѣ.
  • {{User cu-2}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ словѣньскꙑ трьпимо.
  • {{User cu-3}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ словѣньскꙑ добрѣ
  • {{User cu-4}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ словѣньскꙑ вєльми добрѣ
  • {{User cu}} - польꙃєватєлю словѣньскъ ѩꙁꙑкъ родьнъ ѥстъ

Боукъвь ⁖ cu ⁖ мѣстє инъ ISO 639 кодъ напьсати можєши и ноуждьнъ ѩꙁꙑкъ авлѥнъ бѫдєтъ ⁙ Чисмєна жє исто пиши како добрѣ или ꙁълѣ ѩꙁꙑкомь глаголати можєши

Такождє ꙁьри Обраꙁьць:Babel

Инако жє чрѣꙁь напьсаниѥ {{#babel:ru|cu|en}} си обраꙁьци поѩти можєши ⁙ Сь видъ обьщии вьс҄ѣхъ Викимєдїѩ опꙑтьствовании дѣлꙗ ѥстъ