Васїлїи В҃ Блъгаробоица

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Василїй B' Българобойца ⁖)

Василїй B' Българобойца ​ бѣ ​цъсарь​ ​римській​ въ ​летехъ 976 - 1025.