Википедїѩ бесѣды {{{1}}} Обьщєниꙗ съвѣтъ · бєсѣда | Ѩꙁꙑка съвѣтъ · бєсѣда | Аѵтомати · бєсѣда | Поничьжєниѥ страницѧ |
 Страницѧ къ сътворѥниѭ · бєсѣда

Сꙗ страница ѥстъ съвѣтъ словѣньскаѥго ѩꙁꙑка и ѥго писмєнє дѣл҄ьма · сьдє кꙑижьдо съмотритєлъ пꙑтати о сѥю вєщию можєтъ, ижє вьсємоу отвѣтъ дадѫтъ ⁙ нъ страницѧ главьнъ съмꙑслъ томь ѥстъ, ꙗко самꙑ съмотритєлє сьдє вьсꙗкꙑ словѣньсцѣѥмь писмєнє расъмощрѥниꙗ даꙗти имѫтъ
НАРОЧИТО ѤСТЪ страница ⁖ обьщєниꙗ съвѣтъ ⁖ о сѥго дьнє тъчиѭ тєхнїчьнъ отѧжєнии дѣл̑ьма ѥстъ
По поꙁьрѣнии тѣхъ прошєнии вьсѣмъ благодарьщвлѭ

НАРОЧИТО ⁙ ДРОУЖЄ · БЄСѢДА ИДЄТЪ НА СѤИ СТРАНИЦѢ ⁙ СЬДЄ НИЧЄСОЖЄ ПИШИ
en: If you want to leave a message at the Wikipedia Language Portal, please, do it at this talk page.

ru: Все сообщения для Языкового портала оставляйте на странице обсуждения.