Вода и инако оѯѷдъ водорода ово ѷдроѯѷдъ водорода ѥстъ вєщьство бєꙁ цвѣта и вкоуса ⁙ Ѥгожє химїчьска формоула H2O ѥстъ ⁙ Питиѥ водꙑ ѥстъ вєльми важьно дѣлꙗ чєловѣка ⁙ Тврьдъ оѯѷдъ водорода рєкомъ льдъ ⁙ Вода такъждє жидъкꙑ крѷсталꙑ сътворꙗти можєтъ ѥстъ ⁙ Пространиѥ водꙑ на Ꙁємлѣ сѫтъ 1400 лєѡдръ х҃м² ⁙ Прѣсьна вода обꙑчаѥмь рѣкахъ и ѥꙁєрахъ тєчєтъ ѥстъ · а сольна морꙗхъ и ѡкєанахъ ѥстъ ⁙