Лєѡдръ число ѥстъ · ѥжє ис тꙑсѫща тꙑсѫщь или съта тьмъ съставлѥно ѥстъ ⁙ Словѣньскꙑ сѧ А҉ авлꙗѥтъ · аравьскомь видомь жє 106 или 1000000 ѥстъ ⁙ Мєждоународьнѣ мѣръ сѷстимѣ лєѡдръ напьсаниѥ ⁖ мєга ⁖ ѥстъ · а лєѡдрьнъ частии (10−6) жє ⁖ мїкро ⁖ ѥстъ

1 лєѡдръ