Вєлика Съвѣтьска єнкѷклопєдїꙗ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Вєликаꙗ Съвѣтьскаꙗ Єнкѷклопєдїꙗ ⁖)
2-ed-GSE.JPG

Вєлика Съвѣтьска єнкѷклопєдїꙗ и роусьскꙑ Большая Советская энциклопедия съвѣтьска єнкѷклопєдїꙗ ѥстъ

иꙁданиꙗисправлѥниѥ

  • Прьво иꙁданиѥ · отъ 1926 лѣта до 1947 лѣта · 65 кънигъ имѣхѫ
  • Въторо иꙁданиѥ · отъ 1949 лѣта до 1958 лѣта · 50 кънигъ имѣхѫ
  • Трєтиѥ иꙁданиѥ · отъ 1969 лѣта до 1978 лѣта · 30 кънигъ имѣхѫ

2004 лѣта Вєлика Роусьска єнкѷклопєдїꙗ сътворѥна ѥстъ

кладѧꙁиисправлѥниѥ