Вєлингътонъ и англїискꙑ Wellington · Нова Ꙁєланда стольнъ градъ ѥстъ · ꙗжє Сѣвєрьномь островѣ расъположѥнъ ѥстъ ⁙ С҄ь градъ наивєлико въсєлѥниѥ срѣди Ѡкєанїи стольнꙑихъ градовъ иматъ ⁙ Ѥгожє пространиѥ дрьжавѣ въторо мѣсто послѥ Окланда иматъ ⁙ Такъждє сѥ наиюжьнъ стольнъ градъ въ свѣтѣ сѫтъ ⁙ Градъ ꙁьданъ брѣꙃѣ пролива Коука лѣта 1839 ⁙ Людии обитаѥтъ 412 500 ѥстъ ⁙

Вєлингътона видꙑ