Грѣхъ ѥстъ ꙁълодѣꙗниѥ чєловѣка ⁙ Грѣхъ ꙁабранєно чинити · ибо чєловѣкъ ꙁа грѣхъ Богомь сѧ караѥтъ

Обраꙁъ грѣховъ въ срьдьцє чєловѣка

Грѣхъ бꙑсть:

хрїстїаньствоисправлѥниѥ

Православ҄ии осмь главьнꙑхъ грѣховъ пьсанꙑ сѫтъ · а каѳоликїсмъ иматъ обраꙁъ рєкомꙑи сєдмъ съмрьтнꙑихъ грѣхъ

ꙁьри такъждєисправлѥниѥ