Иꙁлѣвъ сѣмєнє

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Излѣвъ сємѧ ⁖)

Иꙁлѣвъ сѣмєнє ѥстъ иꙁлиꙗниѥ сѣмєнє чєловѣчьскаѥго потрѣбьна дѣлꙗ ꙁачѧтиꙗ чѧда · Бєꙁъ иꙁлѣвоу сѣмєнє нє бѫдєтъ чѧда · Сѣмѧ иꙁливаѥтъ мѫжь въ чадородьноу жєньскоу оутробоу · Сѥи иꙁлѣвъ вєльми приѥмьнъ дѣлꙗ мѫжа ѥстъ ·

Иꙁлѣвъ сѣмєнє

ꙁьри такождєисправлѥниѥ