Иꙁълѣвъ сѣмєнє ѥстъ иꙁълиꙗниѥ сѣмєнє чєловѣчьскаго потрѣбьно дѣлꙗ ꙁачѧтиꙗ чѧда · Бєꙁъ иꙁълѣвоу сѣмєнє нє бѫдєтъ чѧда · Сѣмѧ иꙁъливаѥтъ мѫжь въ чадородьноу жєньскоу оутробоу · Сѥи иꙁълѣвъ вєльми приѥмьнъ дѣлꙗ мѫжа ѥстъ ·

Иꙁълѣвъ сѣмєнє

ꙁьри такождєисправлѥниѥ